Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2012

Download Revit 2013 miễn phí

Download Revit 2013 miễn phí - Revit 2013 Direct Download Links

Dưới đây là các đường link để download Revit 2013 dành cho các bạn. Phần lớn đều là bản trial nhưng sẽ tốt nếu dành cho bạn nào thích trải nghiệm một ít về sản phẩm mới của hãng AutoDesk.

Revit 2013 - Phiên bản combined
http://trial.autodesk.com/SWDLDDLM/2013/RVT/ESD/Autodesk_Revit_2013_English_Win_32-64bit.exe

Revit 2013 - LT
http://trial.autodesk.com/SWDLDDLM/2013/RVTLT/ESD/Autodesk_Revit_LT_2013_English_Win_32-64bit.exe

Revit 2013 - Phiên bản Revit Architecture 2013
http://trial.autodesk.com/SWDLDDLM/2013/REVIT/ESD/Autodesk_Revit_Architecture_2013_English_Win_32-64bit.exe

Revit 2013 - Phiên bản Revit Structure
http://trial.autodesk.com/SWDLDDLM/2013/REVITST/ESD/Autodesk_Revit_Structure_2013_English_Win_32-64bit.exe

Revit 2013 - Phiên bản MEP
http://trial.autodesk.com/SWDLDDLM/2013/RVTMPB/ESD/Autodesk_Revit_MEP_2013_English_Win_32-64bit.exe

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến