Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2012

Tạo file 3D PDF từ Autodesk Revit:

Tạo file 3D PDF từ Autodesk Revit:
Làm thế nào để tạo file 3D PDF từ Revit:

Dưới đây là cách thức để làm:
1. Đóng phần mềm Revit lại.
2. Download và cài đặt i-model plug-in cho Revit. Bạn phải đăng kí mới down được.
3. Download và cài đặt Bentley View
4. Mở một file Revit nào đó lên
5. Mở view ở 3D
6. Trong phần Ribbon, đi đến Bentley - Publish as i-model
7. Mở i-model DGN trong khung nhìn Bentley
8. Click File - Print to PDF
9. Chọn "Print to 3D"
10.Click button Printer
11.Chọn thư mục save file
12. Mở file 3D PDF trong Adobe Reader.

Và bây giờ chúc bạn thành công, thưởng thức file 3D Revit trong file PDF

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến