Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2012

Tu hoc revit architecture 2011

Tu hoc revit architecture 2011Các bạn nhớ nhập mã bảo vệ của mediafire để download về nhé.

1 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture -2009 Chương 1 Download
2 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture -2009 Chương 2 Download
3 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture -2009 Chương 3 Download
4 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture -2009 Chương 4 Download
5 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture -2009 Chương 5 Download
6 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture -2009 Chương 6 Download
7 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture -2009 Chương 7 Download
8 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture -2009 Chương 8 Download
9 Mastering Autodesk Revit Architecture 2011 Download

===========================================
Tham khảo thêm tài liệu: 

10 Tài liệu Revit ARC Tác giả Nguyễn Thị Tâm Đan - Ngô Gia Bảo - Phần 1 Download
11 Tài liệu Revit ARC Tác giả Nguyễn Thị Tâm Đan - Ngô Gia Bảo - Phần 2 Chương 1 Download
12 Tài liệu Revit ARC Tác giả Nguyễn Thị Tâm Đan - Ngô Gia Bảo - Phần 2 Chương 2 Download
13 Tài liệu Revit ARC Tác giả Nguyễn Thị Tâm Đan - Ngô Gia Bảo - Phần 2 Chương 3 Download
14 Tài liệu Revit ARC Tác giả Nguyễn Thị Tâm Đan - Ngô Gia Bảo - Phần 2 Chương 4 Download
15 Tài liệu Revit ARC Tác giả Nguyễn Thị Tâm Đan - Ngô Gia Bảo - Phần 2 Chương 5 và Chương 6 Download

==================================================

Tham khảo tài liệu Revit Mep

16 Autodesk Revit MEP Training Puplic Download
17 Tutorial Revit MEP 2008_Metric Beta Download
18 Tài liệu Revit Structure 2009 ( Nguồn từ KetCau.com) Download
19 Tài liệu Revit Structure 2009 Download
20 AutodekRevitStructure2011 DownloadKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến