Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

Bản vẽ thi công kè ống

Bản vẽ thi công kè ống 


Đây là bản vẽ thi công về kè ống buy đã được thi công. Hy vong có thể giúp gì đó cho anh em tham khảo làm kè sông hoặc kè biển.


Các bạn download Bản vẽ thi công kè ống tại đây:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến