Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

Chiến lược kinh doanh quốc tế của Viettel


logo viettel
Logo ViettelMỤC  LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 4

Chương 1:Cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh quốc tế 5

1. Khái niệm chiến lược kinh doanh quốc tế 5

2. Chiến lược kinh doanh trên thị trường quốc tế 5

2.1. Chiến lược cạnh tranh 5

2.2. Chiến lược kinh doanh cấp công ty 12

2.3. Chiến lược kinh doanh quốc tế theo hướng phát triển hoạt động 16

Chương 2 :   Phân tích chiến lược kinh doanh quốc tế tại Tập đoàn Viễn thông Quân Đội Viettel 21

1. Giới thiệu Tập đoàn Viễn thông Quân Đội Viettel 21

1.1. Giới thiệu chung về Viettel 21

1.2. Chặng đường phát triển 22

1.3. Triết lý kinh doanh 23

1.4. Tình hình kinh doanh 23

1.5. Mục tiêu của tập đoàn Viettel 27

2. Phân tích môi trường kinh doanh 27

2.1. Các lực lượng cạnh tranh trên thị trường quốc tế 27

2.1.1. Đối thủ cạnh tranh 27

2.1.2. Khách hàng 28

2.1.3. Nhà cung cấp 29

2.1.4. Các sản phẩm thay thế 29

2.1.5. Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 29

2.2. Phân tích môi trường trong nước 30

2.2.1. Các yếu tố về kinh tế 30

2.2.2. Các yếu tố chính trị 31

2.2.3. Các yếu tố luật pháp 31

2.2.4. Các yếu tố văn hóa – xã hội 32

2.2.5. Các yếu tố  công nghệ 32

2.3. Phân tích nội bộ doanh nghiệp 32

2.3.1. Phân tích tình hình tài chính 32

2.3.2. Phân tích SWOT 33

3. Chiến lược kinh doanh quốc tế của Viettel. 35

3.1. Đầu tư tại Lào 36

3.2. Đầu tư tại Peru 37

3.3. Đầu tư tại Mozambique 37

3.4. Đầu tư tại Haiti 38

3.5. Đầu tư tại Campuchia 39

4. Chiến lược thâm nhập thị trường Campuchia 39

4.1. Lý do lựa chọn thị trường Campuchia 39

4.2. Mục tiêu 40

4.3. Chiến lược kinh doanh 41

4.4. Chiến lược thâm nhập thị trường Campuchia 42

4.5. Xây dựng và triển khai chiến lược 43

4.6. Kết quả thực hiện chiến lược 44

5. Đánh giá và kiến nghị 45

KẾT LUẬN 49

TÀI LIỆU THAM KHẢO 50

Khi thị trường trong nước đã ngày càng trở nên chật chội thì việc tìm kiếm thị trường nước ngoài là cần thiết để mở rộng quy mô của mỗi doanh nghiệp.Tuy nhiên không phải doanh nghiệp Việt Nam nào đầu tư ra nước ngoài  đều thuận lợi và đạt thành công .

Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel  với cách làm ăn mạnh bạo của mình  đã trở thành một hiện tượng , tạo ra thành công vượt bậc không chỉ tại thị trường di động VietNam  mà còn cả trên thị trường viễn thông quốc tế.

Câu hỏi đặt ra là :Tại sao Viettel có thể thành công đến như vậy? Chiến lược phát triển kinh doanh quốc tế của Viettel như thế nào ? Để trả lời các câu hỏi này, nhóm 6 đã chọn đề tài “ Phân tích chiến lược kinh doanh quốc tế của Tập đoàn Viễn thông Quân Đội Viettel”.Nội dung của bài viết gồm có 3 chương :

Chương 1 : Cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh quốc tế

Chương 2: Phân tích chiến lược kinh doanh quốc tế tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.

Link tải về máy:https://www.box.com/s/f963e218e3d9d74e8d29

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến