Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

Cơn bão nghiêng đêm




Cơn bão nghiêng đêm[A], cây gãy cành lay lá[F#m]

Anh nắm tay em[Bm] qua đường[E] cho khỏi ngã[A]

Ta đã yêu nhau[A], thề mãi mãi bên nhau cơ mà?[D]

Anh bỗng ra đi[E], anh ra đi vội vã...[A]

Cơn bão nghiêng đêm[E], anh quên em thật sao?[A]

Giờ bão đã tan rồi[A], hàng cây đã xanh xanh trở lại.[F#m]

Nhưng anh đã xa rồi..[Bm], cơn bão lòng em thổi mãi...[E]

Giờ bão[A] đã tan đi thật xa,[D] trời cao ngát xanh xanh hiền hòa..[F#m]

Nhưng anh càng xa rồi,.[Bm] cơn bão lòng em thổi mãi[E] không nguôi.[A]

Lê Cát Trọng Lý

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến