Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

Hop Am Bai Hat Em Như Tia Nắng Mặt Trời

Hop Am Bai Hat  Em Như Tia Nắng Mặt Trời 


Em                    |C
 Giu+~a dda'm ddo^ng xa   la.
     |B7                    |Em
 Ti`m em va(?ng theo tie^'ng    ha't
       |G                     |Am
 Cho+.t nghe xao xuye^'n ba^ng    khua^ng
      |B7              |Em
 Ho+~i em bie^'t cha(ng lo`ng anh
 
|G                            |C
 O^i tim ta ca`ng the^m tha^'y ye^u ddo+`i
|D7                            |G
 Lo+`i em ha't u+o+'c mo+ nga`y   mai
|E7                            |Am
 Em nhu+ muo^n nga`n tia na('ng ma(.t tro+`i
       |B7                           |Em
 Cuo^.c so^'ng soi sa'ng nhu+~ng ta^m ho^`n ye^u
 
|Em                    |Am
 DDa' dda dda` dda dda' DDa' dda dda` dda dda'
|B7                |Em 
 Ha't ye^u thu+o+ng cuo^.c ddo+`i
|E7                    |F#m7(b5)
 DDa' dda dda` dda dda' DDa' dda dda` dda dda'
|Bm7     |Em 
 Ho+~i em tha^n ye^u
|B7      |C            |Em 
 Ho+~i em tha^n ye^u ....
 
Ho+.p a^m co`n la.i nhu+ tre^n
 
 Da^~u bie^'t em nga('m nhi`n
 Tu+. nhie^n ddu+`ng ne^n bo^'i ro^'i
 DDe^? nghe con so'ng me^nh mo^ng
 Vo^~ ve^` gia^'c mo+ lo`ng anh
 
 Khi anh ye^u ba(`ng su+. so^'ng ta^m ho^`n
 La` ha.nh phu'c u+o+'c mo+ nga`y mai
 Em mang theo ti`nh ye^u dde^'n trong ddo+`i
 DDe^? nho+' khi ha't co' anh nhi`n em
 
 DDa' dda dda` dda' ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến