Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

Kế hoạch kinh doanh mở quán nhậu
quan nhau1. Lý do chọn đề tài ..................................................................................................................................................... 1

2. Kế hoạch kinh doanh ............................................................................................................................................ 1

2.1. Giới thiệu về quán ......................................................................................................................................... 1

2.2. Nhiệm vụ ........................................................................................................................................................... 1

2.3. Mấu chốt để thành công .............................................................................................................................. 2

3. Phân tích thị trường .............................................................................................................................................. 2

3.1. Đối tượng khách hàng: ................................................................................................................................ 2

3.2. Tìm hiểu thị trường dựa trên ma trận SWOT ................................................................................... 3

4. Sản phẩm và dịch vụ: ............................................................................................................................................ 6

5. Chiến lược kinh doanh:........................................................................................................................................ 7

5. 1. Chiến lược Marketing-Mix ........................................................................................................................ 7

5.2. Chính sách bán hàng: ................................................................................................................................. 10

6. Tính khả thi của dự án ....................................................................................................................................... 11

6.1. Hiệu quả kinh tế ................................................................................................................................................ 11

6.1.1. Vốn đầu tư .............................................................................................................................................. 11

6.1.2. Chi phí ...................................................................................................................................................... 11

6.1.3. Nhân lực: ................................................................................................................................................. 12

6.1.4. Doanh thu ............................................................................................................................................... 12

6.2. Hoạch định dòng tiền ................................................................................................................................. 13

Download;https://www.box.com/s/dc24beebc4222456a56e


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến